Trajnostni razvoj

cws-boco_nachhaltigkeit_290x290.jpg

Trajnostni razvoj ter varovanje okolja sta povezovalna elementa CWS-bocove korporativne filozofije. Kot vodilno podjetje na področju kakovosti in inovacij pri higienskih storitvah in storitvah za tekstil, snujemo svoje delovanje na jasno opredeljeni ter usklajeni strategiji.

Serving You, Serving Nature


“Serving You, Serving Nature” je vodilni moto pri CWS-boco – ta za nas pomeni: deluj trajnostno s skrbjo za varovanje okolja. Udejstvujemo ga z uporabo alternativnih virov in energentov ter zniževanjem emisij naših servisnih vozil. Tudi z dobrim gospodarjenjem z vodo, saj jo recikliramo na okolju prijazen način. In tudi z varčevanjem z energijo ter elektriko ter nižjo porabo pitne vode. Z uporabo učinkovitih tehnologij za pranje ter optimalnimi pralnimi procesi smo uspešni brez okolju škodljivih kemičnih čistilnih postopkov ter obenem zmanjšujemo porabo detergentov.